Porównaj ubezpieczenia oc ac

Chcę porównać OC i AC >>

Co to jest porównywarka OC AC?

porównywarka ubezpieczeń oc ac

Co roku, kupując ubezpieczenie w pośpiechu, obiecujesz sobie, że następnym razem dokładniej przyjrzysz się dostępnym ofertom firm ubezpieczeniowych i wybierzesz ubezpieczenie samochodu świadomie? Ciągły brak czasu i niedotrzymane obietnice, które sam sobie postawiłeś, mogą być frustrujące. Tym razem to my obiecujemy Ci, że Twoje kolejne ubezpieczenie będzie Twoim własnym, przemyślanym wyborem. Wszystko dzięki porównywarce OC/AC.

Czym jest porównywarka OC/AC?

czym jest porównywarka ubezpieczeń

Wyobraź sobie agenta ubezpieczeniowego, który recytuje Ci po kolei wszystkie dostępne oferty i ich ceny, gdy tylko podasz mu garść informacji na swój temat. Takim agentem jest właśnie porównywarka. Możesz z niej skorzystać bezpłatnie. Wystarczy Ci do tego chwila wolnego czasu i komputer z dostępem do Internetu.

Porównanie ubezpieczeń - jak go dokonać za pomocą porównywarki OC?

Zamiast ogólnych ofert i przedziałów cenowych, porównywarka przedstawi Ci te ubezpieczenia, które odpowiadają twoim oczekiwaniom i są dostosowane do Twojego doświadczenia i stanu pojazdu, który chcesz ubezpieczyć. Narzędzie bazuje na informacjach zawartych w wypełnianym przez Ciebie formularzu.

Podajesz w nim swoje dane osobowe i informacje o sobie, istotne z punktu widzenia ubezpieczyciela:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • stan cywilny,
 • fakt posiadania dzieci.

Nie obejdzie się też bez szczegółów dotyczących Twojego doświadczenia na drodze. Będzie to przede wszystkim:

 • termin otrzymania prawa jazdy,
 • liczba spowodowanych przez Ciebie kolizji,
 • należne Ci zniżki za bezszkodową jazdę.

To właśnie te dane będą podstawą obliczenia Twojej składki ubezpieczeniowej, bo ta w przypadku polisy OC – której zakres jest jednakowy we wszystkich TU – wpłynie na Twoją decyzję o wyborze tego, a nie innego ubezpieczenia.

W końcu trafisz na zestaw pytań obejmujących dane samochodu, który chcesz ubezpieczyć. Aby wyliczyć Twoją składkę, porównywarka musi dowiedzieć się o:

 • marce samochodu i roku produkcji,
 • przebiegu,
 • pojemności silnika,
 • liczbie osób, które będą korzystały z pojazdu,
 • miejscu parkowania auta i zabezpieczeniach, np. posiadaniu alarmu.

Co to jest AC?

Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym mającym na celu ochronę pojazdu od zdarzeń losowych. Można go nazwać pakietem uzupełniającym do podstawowego ubezpieczenia OC, który ma na celu przede wszystkim ochronę kierowcy przed wypłatą odszkodowania przy spowodowaniu wypadku lub przy pokryciu kosztów związanych z naprawą pojazdu oraz gdy on zostanie uszkodzony, a ustalenie sprawcy będzie niemożliwe. O ile przy OC zakres ochrony jest identyczny, tak w przypadku ubezpieczenia AC każdy ubezpieczyciel może zagwarantować nam inny zakres, kwotę wypłaty odszkodowania/naprawy pojazdu oraz cenę składki.
Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zakres ochrony AC

W zależności od preferencji ochrony, TU prześcigają się w formułowaniu idealnych pakietów ubezpieczeniowych dla swoich klientów. Ze strony kupującego najważniejsze jest skupienie się na detalach oferty. Pełna ochrona dotyczy:

 • tzw. siły mechanicznej pochodzącej od innego pojazdu, zwierzęcia, osoby czy przedmiotu,
 • uszkodzenia przez osoby trzecie,
  zdarzeń losowych, takich jak: pożar, wybuch, zatopienie, powódź, zalanie, grad, lawina, huragan czy piorun,
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
 • kradzieży pojazdu lub jego części.

Swój idealny pakiet można wybrać spośród wyżej wymienionych wariantów.

Pakiety dodatkowe do AC

Spokój kierowcy można zapewnić na wiele sposobów. Towarzystwa ubezpieczeniowe po raz kolejny wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów i dają im możliwość rozszerzenia pakietu AC o dodatkowe opcje:

a) ASSISTANCE
To pomoc serwisowa. Dzięki niej nie musimy ponosić kosztów za holowanie pojazdu do warsztatu i związane z tym koszty noclegu czy zastępczego auta na czas naprawy.

b) NNW
To pełna ochrona kierującego i pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków. W sytuacji kiedy to kierujący spowoduje wypadek, na skutek którego dojdzie do uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia, ubezpieczenie to zapewni pokrycie kosztów leczenia i wypłaty odszkodowania osobom uposażonym. Ze względu, że jest to dodatkowa opcja wypłacany procent od sumy ubezpieczenia wypłacany jest niezależnie od posiadanych innych ubezpieczeń (OC, NNW na życie).

c) ochrona prawna
To opcja przydatna w momencie kiedy klient chce dochodzić swoich roszczeń na drodze prawnej. Zapewnia opiekę prawnika, adwokata i radcy prawnego.

d) ochrona zniżek
To gwarancja zachowania dotychczasowych zniżek w momencie spowodowania kolizji.

e) ubezpieczenie szyb
Opcja ta chroni szyby w sytuacji wybicia, odprysku i przy działaniu czynników zewnętrznych, np.: gradobicia nie tracąc przy tym zniżek AC i OC.

f) ubezpieczenie opon
To zobowiązanie ubezpieczyciela do wymiany czy naprawy kół w momencie ich uszkodzenia. Ważne, aby kierowca posiadał przy sobie koło zapasowe – ubezpieczyciel świadczy wyłącznie usługę bez dostarczenia części.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - określenie ryzyka

Oprócz wyboru pakietu należy zwrócić uwagę na Ogólne Warunki Ubezpieczenia. To właśnie w nich zawarte są treści, na podstawie których ubezpieczyciel będzie pokrywał koszty za wyrządzone przez kierowcę szkody. Można wyróżnić ubezpieczenie autocasco od tzw. ryzyk nazwanych oraz od wszystkich ryzyk. Różnica jest znacząca. Przy pierwszej opcji ochrona zapewnia zazwyczaj odszkodowanie po:

  • kolizji z innym uczestnikami ruchu, zwierzętami lub przeszkodami (np. drzewem, murem, słupem),
  • pożarze bądź wybuchu,
  • działaniu ekstremalnej pogody, czyli huraganu, deszczu, pioruna, gradu, powodzi, lawiny.

 

W drugiej zaś, ubezpieczyciel zobowiązany jest do pokrycia kosztów szkody i wypłacenia odszkodowania za wszystkie zdarzenia (nawet te niezdefiniowane i nieopisane). W praktyce wygląda to nieco inaczej. Każde TU przedstawia swoim klientom wyłączenia od odpowiedzialności. Przy wyborze AC od ryzyk nazwanych jest to spis sytuacji, za które towarzystwo nie odpowiada, natomiast przy AC od wszystkich ryzyk jest to spis konkretnych sytuacji.

Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę przy wyborze polisy AC

Towarzystwa ubezpieczeniowe choć mają różne opcje przy wyborze AC to niektóre zasady np. te dotyczące wyceny szkód mają niemalże jednakowe. Aby dobrze wybrać, wystarczy je zrozumieć. Przede wszystkim po wybraniu dla siebie idealnego pakietu, klient musi zdecydować w jaki sposób chce rozliczyć się z TU w momencie wystąpienia szkody. Do wyboru ma dwie opcje: kosztorysową oraz warsztatową. W pierwszej ubezpieczyciel przedstawia kosztorys/wycenę szkody i wypłaca środki na wskazany rachunek bankowy z czego klient sam dokonuje naprawy pojazdu. Tutaj często ubezpieczyciele zaniżają wartość części (brane pod uwagę są części zamienne, nie oryginalne), a stawka za robociznę często nie jest adekwatna do kwoty, która de facto poniesiemy. Przy wyborze wariantu warsztatowego sprawa o tyle jest prosta, że to właśnie sam serwis rozlicza się bezpośrednio z ubezpieczycielem. Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na temat amortyzacji części. W praktyce oznacza to, że TU nie zobowiązuje się pokrycia całkowitej ceny części, tylko określony w OWU procent ich wartości. Im samochód jest starszy, tym większe potrącenie. Są oczywiście jeszcze pewnie ograniczenia. Jednym z nich jest udział własny lub inaczej franszyza redukcyjna. To procent lub określona kwota, do wysokości której klient pokryje koszty z własnego budżetu. Im udział jest większy – tym składka AC jest niższa. Kolejny termin, który jest bardzo ważny dla klienta to franszyza integralna. To nic innego jak próg kwotowy, poniżej którego nie zostanie wypłacone odszkodowanie. Wielu klientów nie ma pełnej świadomości, że suma gwarancyjna (czyli kwota, na którą ubezpieczył swój pojazd) jest wyczerpywalna. Oznacza to, że w okresie trwania umowy do tej kwoty zostanie wypłacone odszkodowanie. Po każdej szkodzie i wypłacie odszkodowania przez TU zaleca się dokupienie ubezpieczenia (doubezpieczenie), w celu “uzupełnienia” sumy gwarancyjnej.

Miniautocasco - alternatywa dla AC

Miniautocasco to ochrona pojazdu o mniejszym zakresie działania. Chroni jedynie przed całkowitą utratą pojazdu na skutek kradzieży, pożaru/klęsk żywiołowych lub szkody całkowitej. To idealne rozwiązanie dla osób posiadających samochody starsze niż 10 lat oraz dla tych, którzy ze względów finansowych nie mogą pozwolić sobie na pełną ochronę. Warto pamiętać, że UFG traktuje zakup mini AC jak zakup pełnej ochrony co w przyszłości daje klientowi szansę na zniżki.

Sposób wyliczania składek

Ze względu na to, że przy zakupie AC ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkody, analiza wyceny następuję pod kątem wystąpienia ryzyka. Towarzystwo wyliczając kwotę składki bierze pod uwagę przede wszystkim informację o danym pojeździe, głównym użytkowniku oraz wielkości aglomeracji, w której będzie się poruszał. Pod lupę brany jest model, marka, wyposażenie dodatkowe oraz wartość pojazdu. Dodatkowo ubezpieczyciel zwraca uwagę na formę oraz jakość zainstalowanych zabezpieczeń/alarmów oraz statystyczne ryzyko wystąpienia kradzieży, jak i wartość oryginalnych części. Informację o głównym użytkowniku pojazdu również znacząco wpływają na wysokość stawki. Im kierowca jest młodszy lub krócej posiada prawo jazdy tym więcej zapłaci. Premiowana za to jest bezszkodowa jazda. Wielkość aglomeracji też jest ważna. Zgodnie ze statystykami wypadków na drogach zdecydowanie większy ich odsetek można zaobserwować w dużych miastach – tutaj też kierowcy za ubezpieczenie zapłacą więcej. Towarzystwa ubezpieczeniowe chcąc zachęcić do wykupienia dodatkowej ochrony proponują swoim klientom pakiety i zniżki. Mocno premiowana jest bezszkodowość jazdy, doświadczenie kierowcy, lojalność wobec ubezpieczyciela oraz decydowanie się na zakup pakietów ubezpieczeniowych (np. OC+AC, OC+AC+ubezpieczenie na życie). Ich wielkość uzależniona jest od polityki firmy, a ich maksimum nie zawsze gwarantuję otrzymanie najniższej oferty na rynku. W sytuacji kiedy dochodzi do szkody, ubezpieczający traci wcześniej otrzymane bonusy. Tutaj też, TU wychodzą na przeciw klientowi dając mu możliwość ochrony wypracowanych już zniżek – oczywiście za dodatkową opłatą.

Błędne określenie wartości pojazdu

W momencie, kiedy kwota zakupionego ubezpieczenia przewyższa faktyczną wartość ubezpieczonego pojazdu dochodzi do nadubezpieczenia. W praktyce nie oznacza to jednak wypłacenia wyższego odszkodowania. Granicą wypłacenia maksymalnej rekompensaty będzie realna wartość ubezpieczonego przedmiotu. Zgodnie z kodeksem cywilnym (824 §2 i 3 k.c.) klient może zwrócić się do ubezpieczyciela o zmianę sumy ubezpieczeniowej i tym samym zmniejszenia stawki, gdzie TU zobowiązane jest je wypłacić od pierwszego dnia miesiąca, w którym ubezpieczający tego zażądał. W odwrotnej sytuacji -niedoubezpieczeniu, czyli ubezpieczenia pojazdu na niższą niż rynkową wartość, klient przy szkodzie całkowitej otrzyma wyłącznie maksymalną kwotę sumy ubezpieczeniowej, która może nie być adekwatna do realnej wartości pojazdu, a w przypadku wypłaty odszkodowania ubezpieczyciele posługują się regułą proporcji, co często wpływa na zaniżenie wypłacanej rekompensaty. Oznacza to dla klienta, że w momencie zaistnienia szkody należy spodziewać się, iż wyliczone (np. w kosztorysie naprawy) odszkodowanie umniejszone zostanie w takim stosunku, w jakim pozostaje zadeklarowana w polisie suma ubezpieczenia do rzeczywistej wartości ubezpieczanego mienia.

Odmowa wypłaty odszkodowania z AC

Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do nie wypłacenia odszkodowania za szkodę w pewnych wypadkach już z dniem zawarcia umowy AC. Wszystkie informację zawarte są w rozdziale „wyłączenie odpowiedzialności”, które należy dokładnie przestudiować zanim dojdzie do podpisania polisy. Mogą się one różnić w zależności od Towarzystwa, jednak do najczęstszych zalicza się:

 1. niewłaściwe zabezpieczenie pojazdu (np. kradzież pojazdu z kluczykami lub dokumentami rejestracyjnymi w środku),
 2. prowadzenie pojazdu bez wymaganych dokumentów (np. prawa jazdy),
 3. brak ważnych badań technicznych pojazdu,
 4. prowadzenie pojazdu po zażyciu środków odurzających, leków,
 5. ucieczka z miejsca wypadku,
 6. wypadek podczas amatorskich zawodów (ściganie się),
 7. kolizja dwóch pojazdów należących do tego samego właściciela.