Co to jest ubezpieczenie AC samochodu?

Chociaż posiadanie OC jest obowiązkiem kierowcy, to nie zapewnia ono odszkodowania, gdyto Twój samochód będzie potrzebował naprawy. Pomoc na ten cel, zarówno logistyczną, jak i finansową, otrzymasz od ubezpieczyciela, gdy do swojego OC dokupisz autocasco.

W jakich przypadkach działa autocasco?

Ubezpieczenie AC jest dobrowolną polisą, która zapewnia ochronę dla Ciebie i Twojego pojazdu. W jego ramach otrzymasz pomoc ubezpieczyciela w kilku przypadkach:
  • kiedy Twój samochód zostanie uszkodzony, np. w wyniku kolizji lub wybicia szyby na parkingu przez wandala;
  • kiedy Twoje auto zostanie całkowicie zniszczone, np. w wypadku;
  • kiedy Twój samochód zostanie skradziony;
  • kiedy zostanie skradziona część Twojego pojazdu, np. radio;
  • kiedy ktoś zniszczy lub ukradnie bagaż pozostawiony w pojeździe.
To, czy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci Ci odszkodowanie z Twojego autocasco, zależy od wariantu ubezpieczenia, jaki wybierzesz. W przeciwieństwie do ubezpieczenia OC, kwestia wyboru zakresu AC samochodu jest już niemal dowolna.

Rodzaje ubezpieczeń - co masz do wyboru?

Ubezpieczyciele oferują zazwyczaj kilka opcji w ubezpieczeniu autocasco, dlatego wśród nich na pewno znajdziesz to, które będzie Ci odpowiadało zarówno pod względem zakresu, jak i ceny.New Roman’;”>Wersją AC o najwęższym zakresie ochrony jest AC mini, które często stanowi dodatek do polisy OC. Będąc posiadaczem tego wariantu otrzymujesz ochronę przede wszystkim w przypadku kradzieży pojazdu. Niektóre TU zapewniają także pomoc w razie szkody będącej wynikiem działania sił przyrody.

Komu dedykowane jest minicasco? Ze względu na wystarczający zakres będzie odpowiadało właścicielom starszych samochodów. Jeśli wziąć pod uwagę niższą, przystępną cenę takiej polisy, na pewno przypadnie do gustu początkującym kierowcom, którzy nie mają jeszcze doświadczenia i bezszkodowej historii jazdy.

Nieco bardziej rozbudowaną ochroną są podstawowe warianty AC, które przeważnie obejmują zarówno kradzież pojazdu i jego części, jak i uszkodzenia czy zniszczenia. Wraz z zakresem wzrasta tu także koszt ubezpieczenia. Mimo to polisa ta jest nadal korzystna. Szczególnie dla kierowców, którzy ubezpieczają się już któryś rok z rzędu.

Rozszerzony wariant AC to już pełna, kompleksowa ochrona, która zapewnia wypłatę rekompensaty w przypadkach objętymi standardowymi wersjami autocasco oraz w sytuacji chociażby kradzieży wyposażenia.

Oczywiście liczba opcji do wyboru oraz zakresu ochrony to kwestia ustalana indywidualnie przez firmę ubezpieczeniową. 

Od czego zależy cena AC samochodu?

Aby zapewnić Ci odpowiednią ochronę, ubezpieczyciel dopasowuje ofertę do Twoich potrzeb. Aby to zrobić musi wiedzieć m.in., czy samochód jest parkowany na zewnętrznym, ogólnodostępnym parkingu, czy w prywatnym garażu i czy pojazd posiada alarm.

Ważne jest też ustalenie wystarczającej i odpowiednio wysokiej sumy ubezpieczenia, która w razie potrzeby pozwoli na pokrycie wszystkich kosztów związanych z naprawą bądź zakupem kolejnego auta. Powinieneś zainteresować się, czy wartość samochodu jest gwarantowana przez cały czas trwania polisy.

Wykupując stałą sumę ubezpieczenia zapłacisz nieco więcej, ale będziesz miał pewność, że suma nie zmaleje.Nie od dziś wiadomo, że bardziej opłacalny jest zakup ubezpieczeń w pakiecie. Dlatego też ubezpieczyciele często proponują OC + AC, a nawet bardziej rozbudowane zestawy: OC + AC + NNW. W pakiecie może znaleźć się również assistance.

Co obejmuje autocasco?

Ubezpieczenie autocasco obejmuje różnorodne uszkodzenia samochodu oraz jego kradzież. Zakres ochrony określa, za jakie straty wypłacane jest odszkodowanie. Kluczowy jest zarówno sprawca, jak i okoliczności zdarzenia. Autocasco może obejmować między innymi uszkodzenie szyb, opon i innych części samochodu, jak i zapewniać rekompensatę finansową za zniszczony lub utracony bagaż, przewożony sprzęt elektroniczny, fotelik dziecięcy. Niestety autocasco nie obejmuje dosłownie każdej szkody. 

 

Firmy ubezpieczeniowe mogą odmówić likwidacji szkody z AC, jeśli Twoja sytuacja jest na liście wyłączeń odpowiedzialności. Nawet w przypadku tzw. autocasco all risks, czyli od wszystkich ryzyk. Jeśli masz taką polisę, ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za wszystkie szkody, które nie zostały ujęte w wyłączeniach w umowie.

Co dokładnie obejmuje ubezpieczenie AC? Jaki zakres autocasco wybrać?

Co obejmuje autocasco od kradzieży?

Już od 89 zł/rok w AXA możesz mieć autocasco obejmujące kradzież i całkowitą utratę samochodu w wyniku pożaru. Tak niska składka jest możliwa dzięki zastosowaniu udziału własnego w wysokości od 15% do 25%, który nazywa się franszyzą redukcyjną.

W wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczenia AC od zniszczenia wskutek pożaru i kradzieży znajdują się takie sytuacje jak:

 

kradzież pojazdu wskutek braku uruchomienia wszystkich zabezpieczeń antykradzieżowych, które ubezpieczający zadeklarował w umowie (wyjątkiem jest kradzież w wyniku rozboju),

 

utrata pojazdu przez brak zabezpieczenia kluczyków, dokumentów pojazdu lub innych urządzeń służących do otwarcia i zabezpieczenia pojazdu przed dostępem osób niepowołanych,

 

kradzież samochodu wskutek wcześniejszej kradzieży lub zgubienia kluczyków lub innych urządzeń otwierających pojazd. Wyjątkiem jest sytuacja, w której ubezpieczający wymienił zamki lub kody po stracie. Musi jednak to udokumentować fakturą lub rachunkiem. Jego obowiązkiem jest także zgłoszenie kradzieży kluczyków na policję. Inaczej firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania za skradzione auto.

Co obejmuje autocasco od żywiołów?

Autocasco, które obejmuje szkody powstałe wskutek działań żywiołów, jest dostępne jako jeden wariant z pięciu Smart Casco Link4.

Klient Link4 może wybrać także formę autocasco obejmującą zarówno szkody wyrządzone przez między innymi pożar, huragan, grad, powódź, lawinę, jak i:

 

kradzież pojazdu,

 

szkodę całkowitą wskutek kolizji lub wypadku.

Ponieważ zakres tego autocasco obejmuje szkody powstałe wskutek nagłego działania sił przyrody, firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania za pożar powstały przez podpalenie pojazdu.

Akceptowalne czynniki, oprócz wyżej już wymienionych, to:

 

uderzenie pioruna,

 

zapadanie się lub osuwanie ziemi,

 

inne niewymienione w umowie siły przyrody.

Link4 nie wypłaci odszkodowania, jeśli przyczyną szkody było trzęsienie ziemi lub zassanie wody do silnika podczas jazdy.

Co obejmuje autocasco od całkowitego zniszczenia pojazdu?

Dzięki ubezpieczeniu od szkody całkowitej pojazdu otrzymasz odszkodowanie, jeśli według rzeczoznawcy firmy ubezpieczeniowej uszkodzenia są na tyle poważne, że naprawa samochodu nie jest opłacalna. Koszt naprawy wynosi wówczas nawet więcej niż wartość pojazdu tuż przed uszkodzeniem. Szkoda całkowita jest uznawana już w momencie, gdy koszt jej likwidacji wynosi od ok. 60 do 90% wartości pojazdu – próg ustala firma ubezpieczeniowa w umowie z klientem.

Co obejmuje standardowe autocasco?

Podstawowa ochrona ubezpieczeniowa autocasco obejmuje uszkodzenia pojazdu i bagażu podręcznego. W ramach dodatkowej ochrony można ubezpieczyć fotelik dziecięcy i dodatkowe wyposażenie samochodu – Link4 jako przykłady wymienia radio i alufelgi. Nierzadko osobnemu ubezpieczeniu podlegają szyby i opony – takie umowy mają niski górny próg odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela. Firmy ubezpieczeniowe w umowie z klientami określają także minimalną wartość szkody, za jaką ponoszą odpowiedzialność.

Standardowe autocasco wypadkowe obejmuje uszkodzenia powstałe wskutek między innymi: 

 

działań osób trzecich – ale w wyłączeniach odpowiedzialności znajdziesz informację, że firma ubezpieczeniowa nie odpowiada za szkody powstałe podczas między innymi działań wojennych, demonstracji, zamieszek, akcji protestacyjnych;

 

zderzenia pojazdu z innym, osobami, zwierzętami lub przedmiotami, które pochodzą z zewnątrz pojazdu, ale poza odpowiedzialnością znajdują się np. uszkodzenia w pojeździe powstałe wskutek przewożenia zwierząt w nieodpowiedni sposób czy szkody powstałe w pojeździe oddanym osobie trzeciej do korzystania za pieniądze;

 

kradzieży pojazdu lub jego części.

 

nagłego działania sił przyrody, 

 

nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, który pochodzi z zewnątrz pojazdu,

 

zatopienia pojazdu,

Odszkodowania nie dostaniesz za szkody, które powstały wskutek eksploatacji samochodu, korozji, wad fabrycznych, niepoprawnej naprawy, wadliwej konserwacji itp.

Więcej o wyłączeniach odpowiedzialności przeczytasz w odrębnym artykule.

Co obejmuje autocasco all risks?

Ubezpieczenie Autocasco ALL RISKS Generali obejmuje ochronę na wypadek następstw wszelkich zdarzeń. W zakres ochrony wchodzą zarówno skutki wypadków, kolizji, szkody parkingowe (podczas parkowania, zatrzymania, ruszania z miejsca postoju, otwierania drzwi, wyjeżdżania), akty wandalizmu, jak i skutki działań żywiołów. Autocasco w formule all risks to najdroższa i najszersza opcja ubezpieczeniowa.