Co to jest ubezpieczenie OC samochodu?

Wsiadając za kółko, bierzesz na siebie odpowiedzialność nie tylko za osoby, które z Tobą podróżują, ale także za bezpieczeństwo, zdrowie i życie innych uczestników ruchu drogowego. Nawet jeśli zazwyczaj jeździsz ostrożnie i przepisowo, nie jesteś w stanie wszystkiego przewidzieć i nawet niechcący możesz być sprawcą wypadku.

Spowodowanie wypadku może być tragiczne w skutkach. Chociaż przed prawną odpowiedzialnością nie możesz się chronić, to przed finansową owszem. Pomoże Ci w tym ubezpieczenie OC.

Czym jest OC?

OC samochodu, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, to ochrona dla Ciebie jako kierowcy, która działa, gdy spowodujesz wypadek na drodze. Chroni Cię przed finansową odpowiedzialnością za wyrządzone szkody zarówno na innych pojazdach, jak i na osobach – kierowcach i pasażerach, ale także rowerzystach i pieszych, będących uczestnikami ruchu.

Poza zdarzeniami w ruchu drogowym ubezpieczenie OC chroni także w przypadku spowodowania innym szkody podczas:

  • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
  • zatrzymywania, postoju i parkowania auta w garażu,
  • załadunku i rozładunku.

Dzięki polisie, w razie wypadku czy kolizji z Twojej winy, w każdej z powyższych sytuacji nie będziesz musiał wypłacać rekompensaty na naprawę samochodu lub leczenie poszkodowanych z własnej kieszeni. Odszkodowanie z Twojego OC wypłaci ubezpieczyciel.

OC jest obligatoryjne dla każdego auta

Polisa OC to obowiązkowe ubezpieczenie samochodu, które musi wykupić każdy kierowca na każdy zarejestrowany pojazd. Jest zatem nie tyle przypisana do konkretnej osoby, co raczej do auta, dlatego posiadacze dwóch lub więcej samochodów powinni wykupić kilka ubezpieczeń – na każdy z nich osobne.

Kwestie związane z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej reguluje prawo. Tak samo, jak przepisy narzucają jego posiadanie, tak zakres OC jest określony z góry i będzie identyczny we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych. Częstą praktyką jest jednak dołączanie do OC dodatkowych polis: AC mini, ubezpieczenia opon czy bezpłatnego wystawiania Zielonej Karty przed wyjazdem za granicę. OC jest również dostępne w pakiecie z AC, NNW lub autocasco.

Możesz pomyśleć, że i tak nikt nie sprawdzi tego, czy wykupiłeś OC, czy nie. Musisz wiedzieć, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi ewidencję, w której widnieje to, czy posiadasz OC. Pamiętaj, że nawet kilkudniowe spóźnienie z zakupem ubezpieczenia lub zignorowanie obowiązku posiadania go będzie skutkowało nałożeniem kar pieniężnych. Jeśli spowodujesz wypadek po upływie ważności OC, wypłacisz odszkodowanie z własnej kieszeni.

Jakie czynniki mają wpływ na cenę OC?

Mimo podobnego zakresu ubezpieczenia OC jego ceny mogą różnić się w różnych firmach. W jednym TU zapłacisz za nie 800 zł, a w innym 1100 zł. Rozbieżności wynikają przede wszystkim ze zniżek, jakie sobie wypracowałeś bezszkodową jazdą, a także z aktualnych promocji, z których możesz skorzystać.

Poza tym na wysokość składki mają wpływ fakty dotyczące Ciebie i Twojego pojazdu. Ustalając wysokość składki OC, ubezpieczyciel weźmie pod uwagę m.in.:

  • Twój stan cywilny,
  • fakt posiadania dzieci,
  • adres zamieszkania,
  • Twoje doświadczenie w prowadzeniu pojazdów,
  • markę samochodu i pojemność silnika.